lek. Dorota Rodkiewicz – Kwiecień

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski ukończony w 1987r. W latach 1988 – 2000 pracowała na oddziale Noworodkowym WIML szaserów 128, następnie  w latach 2000 – 2002 w Klinice Ginekologii i Położnictwa. W latach 2003 – 2014 Przychodnia Abrahama 16. Od 2014r. Przychodnia Vita Med.