Rehabilitacja

Oprócz kompleksowego leczenia oferujemy również rehabilitację prowadzoną przez doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z gabinetu rehabilitacji w zakresie:

 1. FIZYKOTERAPII

Fizykoterapia to dział fizjoterapii polegający na oddziaływaniu na organizm człowieka różnymi bodźcami fizycznymi wytwarzanymi przez specjalne urządzenia (krioterapia, różnego rodzaju prądy). 

Elektroterapia – leczenie objawowe schorzeń, m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Elektroterapia przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawowych. Stanowi przygotowanie do dalszej rehabilitacji, ponieważ pobudza mięśnie i przerywa mechanizm „błędnego koła bólu”.

 1. a) Prądy diadynamiczne wykorzystywane podczas leczenia:
  - zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,
  - nerwobólów, 
  - zaników mięśni, 
  - chorób zwyrodnieniowych stawów, 
  - zapaleń około stawowych,
  - zespołów naczyniowych.

  b) Prądy interferencyjne stosowane podczas leczenia:
  -złamań, zwichnięć, skręceń,
  -naciągnięcia mięśni, mięśniobólów,
  - zmian zwyrodnieniowych,
  - zwichnięcia stawu biodrowego,
  - zapalenia okołostawowego stawu barkowego,
  - dyskopatii i rwy kulszowej,
  - krwiaków i wylewów.
 2. c) Galwanizacja – zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez część organizmu prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu:
  - nerwobólów,
  - chorób zwyrodnieniowych stawów, kręgosłupa,
  - porażeń wiotkich,
  - zaburzeń krążenia obwodowego.

  d) Elektrostymulacja – wykorzystywany jest w niej prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody umieszcza się na skórze w odpowiednich miejscach, zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu).
  Zastosowanie:

- elektrostymulacja mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeni,

- elektrostymulacja mięśni zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Magnetoterapia – metoda leczenia pulsacyjnym polem magnetycznym niskiej częstotliwości, stosowana:

- przy świeżych złamaniach (przyspiesza formowanie kostniny),
- przy leczeniu osteoporozy,
- przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo,
- w leczeniu chorób naczyń.

Laseroterapia – metoda leczenia polegająca na wykorzystaniu podczas rehabilitacji stymulujących właściwości promieni lasera.

Zastosowanie:

- po operacjach,
- po urazach narządu ruchu,
- zespół bólów kręgosłupa,
- w procesie regeneracyjnym,
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów,
- przeciwbólowe.

Ultradźwięki - podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000 kHz. Zabieg:

- stosowany przeciwbólowo,
- zmniejszający napięcie mięśniowe,
- rozszerzający naczynia krwionośne,
- hamujący procesy zapalne,
- likwidujące tzw. ostrogi piętowe.

 1. KINEZYTERAPII

Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe mające na celu usunięcie niesprawności fizycznej. W ramach kinezyterapii wyróżniamy:

 • ćwiczenia bierne- wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion - ciągły bierny ruch), bez czynnego udziału chorego,
 • ćwiczenia izometryczne- czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,
 • ćwiczenia czynno-bierne- ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,
 • ćwiczenia samowspomagane- pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
 • ćwiczenia w odciążeniu- wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.

Zastosowanie:
- w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu,
- zespołach bólowych kręgosłupa,
- po zabiegach operacyjnych,
- po udarach mózgu,
- po zawale serca,
- w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

 

Zapraszamy do umawiania się na zabiegi rehabilitacyjne w naszej przychodni. Polecamy również masaże

 

Vita-Med
ul. Meissnera 1/3 lok 317
03-982 Warszawa
tel. 22 671 31 10

Galeria