Zamów receptę

W związku z rosnącym zainteresowaniem zapraszamy Państwa, do zapoznania się z informacjami oraz do zamawiania recept na stale podawane leki poprzez prosty formularz zamieszczony poniżej.

 

Terminy ważności recept w zależności od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków:

  • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
  • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
  • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki;
  • 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

Regulamin:
Pacjent ubiegający się o receptę musi mieć złożoną deklaracje wyboru lekarza w Przychodni Vita Med.
Zamówienie na receptę można składać tylko na leki stałe, zapisane w karcie.
Termin realizacja zapotrzebowania na leki wynosi 2 dni robocze.
Recepty może odbierać: pacjent zgłaszający się osobiście, osoba spokrewniona lub każda inna osoba niespokrewniona posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez pacjenta.


Wypełnij formularz zamawiania recepty
Dodaj kolejny lek +
Oznajmiam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wypisania recepty.