Masz dwie możliwości złożenia deklaracji:


INTERNETOWE KONTO PACJENTA

IKP to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia za pomocą której, można złożyć deklarację POZ link do aplikacji
Wystarczy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub przy użyciu e-dowodu.
Nie wymaga osobistej wizyty w przychodni.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę pod tym adresem


FORMULARZ NA NASZEJ STRONIE

Podczas wypełniania deklaracji należy w formularzu koniecznie podać swój numer telefonu i adres mailowy,
na który zostanie wysłana deklaracja w pliku pdf (do wydruku).
Po wypełnieniu deklaracji prosimy o jej wydrukowanie, podpisanie a następnie dostarczenie do przychodni
lub o przesłanie skanu / zdjęcia na adres: poz@vita-med.pl
W przypadku składania deklaracji na noworodka bez nadanego numeru PESEL, prosimy o wpisanie zerowego numeru: „00000000000
oraz o uzupełnienie daty urodzenia.
W przypadku składania deklaracji na osoby poniżej 18 roku życia, w tym na noworodki oraz na osoby ubezwłasnowolnione należy uzupełnić dane dotyczące przedstawiciela ustawowego.
W przypadku rezygnacji z wizyty patronażowej prosimy o pobranie oraz wypełnienie oświadczenia,
a następnie o przesłanie skanu / zdjęcia na adres mailowy: spec@vita-med.pl

Deklaracja Główna-2023

Krok 1 - wybierz placówkę