W związku z rosnącym zainteresowaniem zapraszamy Państwa, do zapoznania się z informacjami oraz do zamawiania recept na stale podawane leki poprzez prosty formularz zamieszczony poniżej.

Wybrane terminy ważności recept w zależności od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków:

  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
  • 30 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
  • 30 – 365 dni* – recepty wystawione na pozostałe leki;
  • 120 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

* Więcej informacji na temat terminu ważności recept znajdą Państwo na stronie: Ogólne zasady wystawiania recept NFZ

`

Regulamin:

  • Pacjent ubiegający się o receptę musi mieć złożoną deklaracje wyboru lekarza w Przychodni Vita Med.
  • Zamówienie na receptę można składać tylko na leki stałe, zapisane w karcie.
  • Termin realizacja zapotrzebowania na leki wynosi 5 dni roboczych. W okresie urlopowym termin może ulec wydłużeniu.
  • Recepty może odbierać: pacjent zgłaszający się osobiście lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentacje medyczną. Przy odbiorze należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty).

Wypełnij formularz zamawiania recepty