W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, którą świadczymy zgodnie z kontraktami NFZ, zapewniamy:

  • pełną profilaktykę chorób, w tym badania i porady profilaktyczne dla dzieci oraz szczepienia ochronne,
  • konsultacje pediatry i internisty, a także lekarzy specjalistów,
  • kompleksową diagnostykę laboratoryjną, obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG, USG Doppler),
  • zabiegi niezbędne w leczeniu zdiagnozowanych chorób i nieprawidłowości.
Vita-Med POZ:

ul. Meissnera 7
03-982 Warszawa
tel. 22 673 35 00, 22 673 35 10
fax 22 266 88 98
poz@vita-med.pl

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 6
03-984 Warszawa
tel. 22 266 88 94
poz2@vita-med.pl