Każdemu ubezpieczonemu pacjentowi przysługuje prawo do otrzymania leków refundowanych.

Lekarz POZ może kontynuować przewlekłe leczenie zalecone przez lekarza specjalistę, po otrzymaniu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, ordynowanych lekach, zakresie ich stosowania i dawkowaniu.

Dla osób powyżej 75 roku życia w wybranych schorzeniach istnieje możliwość   otrzymania recept na bezpłatne leki w ramach programu „Leki 75+”

UWAGA, ceny leków refundowanych są ściśle określone przez Ministerstwo Zdrowia, są stałe w różnych aptekach.

Więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/recepty-i-leki/