Prawa Pacjenta
 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłasznia działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do posznowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpastarskiej
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Więcej informacji: http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/