POZ Lekarze Rodzinni
ul. Mińska 71
POZ Lekarze Rodzinni
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 6
POZ Lekarze Rodzinni
ul. Meissnera 7
Specjaliści
ul. Meissnera 1/3 lok. 317