Za udostępnianie dokumentacji medycznej Przychodnia Vita Med pobiera opłatę na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna wydawana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Do pobrania: wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Jedna strona wyciągu dokumentacji medycznej | 9,00 zł
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej | 0,32 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 10 zł