Dr n. med. Dominik Bień

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2006r.). Staż podyplomowy w latach 2006 – 2007 w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Związany z Kliniką Otorynolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie od 2007 roku do dziś (starszy asystent Kliniki ORL WIM). W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty Otorynolaryngologa. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2018 uzyskał tytuł specjalisty Audiologa i Foniatry. Od roku 2009 związany z Przychodnią Vita Med.

W trakcie swojej pracy klinicznej wykonał z powodzeniem blisko 3800 operacji laryngologicznych, z czego prawie 2800 dotyczyło problemów z drożnością nosa, chrapaniem i przewlekłym zapaleniem zatok. Przeprowadził około 1000 operacji uszu w przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego w tym perlaka. Wykonał z sukcesem blisko 30 operacji implantów zakotwiczonych w kości. Był członkiem zespołu, który po raz pierwszy w Polsce wykonał zabiegi balonoplastyki trąbek słuchowych (z prof. D. Jurkiewicz i dr hab. I. Kantorem).