lek. Jacek Goncikowski

Specjalista chorób wewnętrznych.

W 1985r. ukończył Warszawską Akademię Medyczną. W listopadzie 1985r. podjął pracę w II oddziele chorób wewnętrznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ulicy Płockiej 26 w Warszawie.  W latach 1988 – 2011 pracował w oddziale pogotowia ratunkowego m. st. Warszawy. W tym czasie uzyskał I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Od sierpnia 2011r. podjął pracę w lecznictwie otwartym. Od maja 2017r. pracuje w  przychodni lekarskiej Vita Med.