Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szukiewicz

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny); 1991r – dyplom lekarza; w latach 1992-1993 podyplomowy staż kliniczny w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Akademii Medycznej w Warszawie (od 1stycznia 1992 roku); szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. I stopień specjalizacji w 1996r.; II stopień specjalizacji w 1999r. Pracę w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (aktualna nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki) kontynuował do końca 2011 roku. W 1997r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2004 roku – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2012 roku specjalista położnictwa i ginekologii w Przychodni Vita Med. W 2016r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk medycznych. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od roku 2011 kieruje Katedrą i Zakładem Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.