Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

1.   Lekarz podczas udzielania świadczenia zdrowotnego (wizyta osobista pacjenta, wizyta domowa u pacjenta, teleporada) może uznać, że pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, w tym celu wystawia zlecenie na określone badania.

2. Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku TELEPORADY zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.

3.   Zlecenie na określone badania laboratoryjne może wydać uprawniona pielęgniarka/położna.

4.   Zlecenie na badania laboratoryjne pacjent realizuje w punkcie pobrań materiału znajdującego się w przychodni, który czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00. Nie obowiązuje rejestracja pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w kolejności przyjścia.

5. Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po wykonaniu poboru materiału do badań pacjent otrzymuje kod potwierdzający przyjęcie materiału.

6.   Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru przez pacjenta w ustalonym terminie w następujący sposób:
a)  osobiście w rejestracji,
b)  za pośrednictwem strony internetowej pod tym adresem,
c)  podczas umówionej wizyty lekarskiej,